Spinning

Spinning je energeticky účinné cvičenie na stacionárnych bicykloch, ktoré spája motiváciu, predstavivosť a hudbu do jedného kompaktného celku s presne odstupňovaným tréningom.

Read More

Joga

Joga vznikla pred viac ako 3000 rokmi. Je to spojenie tela, ducha a mysle. Hlavnú zásluhu na jej popularite majú Indický ale i západný učitelia. Je vhodná pre každého. Jej základom je spojenie cvičenia s vedomým dychom.

Read More

JOGA PRE DETI

Joga

Jogové hry pre deti, ktoré by mali predovšetkým vybudovať či posilniť u detí lásku k pohybu a zdravému štýlu života. Cvičenie pre deti  , vždy v pondelok o 15:30 h.

Read More