Hra je tou najprirodzenejšiou aktivitou v živote dieťaťa. Prejavujú sa v nej činnosti, ktorými ľudstvo prechádzalo vo svojom vývoji, spotrebúva nadbytočnú energiu, regeneruje a obnovuje sily.

Prečo preto nespojiť klasickú hru s jogou ? Jogové hry pre deti by mali predovšetkým vybudovať či posilniť u detí lásku k pohybu a zdravému štýlu života.

Hlavné výhody:

Všetky lekcie začínajú zocvičkou v podobe hier, pomocou ktorých prechádzame k učeniu základných jogových pozícií zameraných na správne držanie tela. Relaxácia v závere je nevyhnutnou súčašťou a spočíva v upokojení pomocou kreslenia, vyfarbovania mandálči mnohými zujímavámi spôsobmi.